02
55 617 000 / Doporučená kupní cena

Bývalý největší obchodní dům v Československu inspirován americkou architekturou – BREDA, Náměstí Republiky 159/10, Opava

Obchodní dům Breda byl postaven v letech 1928 a 1929 v centru města Opavy. V současnosti je však již přibližně 10 let nevyužívaný, stále v původním stavu. Dům byl v minulosti průběžně udržován bez rekonstrukcí. Obchodní dům se skládá ze dvou propojených objektů č. p. 159 a č. p. 160, které mají společně půdorys obdélníku.

Přístup do objektu č. p. 159 je možný z ulice Pivovarská a přístup do stavby č. p. 160 je z ulice Náměstí Republiky. Obchodní dům je veden jako chráněná památka.

Objekt má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet. Okna jsou původní, dřevěná špaletová. Dveře jsou dřevěné a prosklené. Vrata u nákladové rampy jsou kovové. K dispozici jsou tři nákladní výtahy a jeden osobní výtah. Technický stav obchodního domu je zhoršený, bez údržby, odpovídající stáří objektu. Střešní krytina je mírně poškozená, a tak do domu zatéká. Klempířské konstrukce představuje pozinkovaný plech.

Exteriér domu tvoří světlá okrová fasáda, ve spodní části světle růžová. Fasáda je v původním udržovaném stavu. V dolní části se nacházejí zakryté výlohy.

Vnitřní prostory představují zejména obchodní prostory a zázemí. Dále se zde nachází kancelářské a skladovací prostory. Vnitřní prostory jsou zanedbané, nevyužívané v původním stavu. Nebyly prováděny žádné výraznější rekonstrukce vnitřních prostorů. Omítka je v některých částech popraskaná, opadaná, objevuje se špína a plíseň na zdech díky vzlínání vlhkosti. Na podlahách je položena plovoucí podlaha, koberce či keramická dlažba.

Ve druhém podzemním podlaží se nachází skaldy a chodby. V prvním podzemním podlaží jsou obchodní prostory, sklady, šatny, kanceláře a další zázemí. V přízemí je vrátnice, obchodní prostory, nákladová rampa, sklady, šatna, kancelář, soc. zařízení. Ve 2. NP až 5. NP se nacházejí prodejny a sociální zařízení. V 6. NP jsou k dispozici kanceláře, šatny a sociální zařízení.

Celkově je obchodní dům v původním stavebně technickém stavu, v současnosti nevyužíván. Dlouhodobě nedostatečná údržba vyžaduje rekonstrukci stavby k uvedení do provozuschopného stavu.

Celková užitná plocha předmětné stavby činí 10 626 m2. Z toho užitná plocha obchodů činí 6 629 m2, kanceláří 588 m2, skladování 809 m2, zázemí včetně sociálního zařízení 2 600 m2.

Celková užitná plocha pronajmutelných prostorů činí 8 026 m2.

 

V prostorách nemovitostí se nachází zbytkový obchodní a kancelářský inventář, který s ohledem na jeho stav nebyl inventarizován ani oceněn. Tento inventář se převádí současně s nemovitými věcmi s nulovou hodnotou jako její příslušenství.

 

Doporučená Kupní cena za nemovité věci, které jsou Předmětem prodeje vychází z aktuálního znaleckého posudku a je stanovena na: 55.617.000,- Kč bez DPH

 

  • Písemné nabídky mohou zájemci předkládat k Insolvenčnímu srpávci:

JUDr. Josef Cupka

Kokursní správce dlužníka

BREDA HOLDING a.s.

Trojanova 18

120 00, Praha 2 – Nové Město

email :

Vybavení

Cena : 55 617 000 / Doporučená kupní cena
Typ nemovitosti : Administrativní budova
Forma prodeje : Výběrové řízení
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Náměstí Republiky 159/10, Opava

Najít na mapě