02
/ Výběrové řízení do 30.9.2021 - 16.00hod.

Prodej ideálního podílu na pozemích a rodinném domě – ulice Hlavní č.p. 54, Hošťálkovice – Ostrava

Vyhlášený prodej výběrového řízení jehož předmětem je podíl na rodinném domě s pozemky, vše umístěné na adrese Hlavní č.p. 54, Hošťálkovice, Ostrava.

V rámci insl. řízení se jedná se o zpeněžení ideálního podílu, (nikoliv celku) – vše týkající se nemovitosti zapsané na LV č. 708, kat. území Hošťálkovice.

Pozemky zapsané na LV č. 708 a jednotlivé výměry těchto pozemků:

1) Pozemek parcelní 225/2 – zahrada 198m2
2) Pozemek parcelní 226/1 – zastavěná plocha a nádvoří 177m2
3) Pozemek parcelní 228/2 – zahrada 1.060m2
4) Pozemek parcelní 229 – zahrada 632m2

Pozemky jsou mírně svažitého charakteru.

Na pozemku se nachází menší přízemní rodinný dům č.p 54, který prošel částečnou rekonstrukcí. Jedná se o zateplení, nedokončenou fasádu a přípravu na položení nové střešní krytiny. Podrobnější informace o technickém stavu nejsou známy, jelikož dlužník, který dům v současné době užívá odmítá součinnost.

Dále se na pozemku nachází rozestavěná stavba z ytongu, kdy tato nedokončená stavba měla v budoucnou sloužit jako menší garáž či dílna.

 

  • Jedná se o výběrové řízení, které bude ukončeno dne 30.9.2021 v 16.00hod. Nabídky za ideální podíl lze posílat v písemné podobě na e-mail:
  • Druhou ideální polovinu nemovitosti vlastní soukromý subjekt, který ji získal v jiném nedávném prodeji a po zjištění nemá zájem o budoucí odprodej své získané id. poloviny.

Vybavení

Cena : / Výběrové řízení do 30.9.2021 - 16.00hod.
Typ nemovitosti : Rodinný dům
Forma prodeje : Výběrové řízení
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Hlavní 54, Hošťálkovice

Najít na mapě