02
25 800 / cena za 1/18 podílu

Prodej podílu (1/18) na pozemcích – (orná půda + lesní porost) – Radnice u Rokycan

V rámci insolvenčního řízení prodej podílu ve výši 1/18 na pozemcích o celkové výměře 11.571m2, které se nachazejí u města Radnice, okres Rokycany v Plzeňském kraji.

Rozdělení pozemků na Listu vlatnictví č. 1192, kat.území Radnice u Rokycan:

1) pozemek č.parc. 917/5 (6.933m2) trvalý travní prostor
2) pozemek č.parc. 924/1 (4.428m2) orná půda
3) pozemek č.parc. 1158/9 ( 82m2) lesní pozemek
4) pozemek č.parc. 1158/10 (128m2) lesní pozemek

Ocenění 1/18 na výše uvedených pozemků dle aktuálního znaleckého posudku 25.800,- Kč.

Nabídky lze zasílat do 15.7.2022 do 17.00hod. na e-mail:

Vybavení

Cena : 25 800 / cena za 1/18 podílu
Typ nemovitosti : Podíly na pozemku
Forma prodeje : Výběrové řízení
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Plocha pozemku : 11571 m2
Adresa : Radnice u Rokycan

Najít na mapě