02
/ Výběrové řízení do 30.06.2021

Prodej výrobního areálu spol. DEKORA-JENÍČEK a.s. – Adresa: ul. Nádražní č.p. 161, Ždírec nad Doubravou

 • Popis areálu:

Prodej výrobně-skladového areálu známe textilní společnosti Dekora-Jeníček a.s.

Společnost Dekora-Jeníček a.s. patřila po dlouhá desetiletí na špičku textilního průmyslu ve výrobě dekoračních a  potahových tkanin, které se vyvážely do celého světa. V roce 1993 došlo k privatizaci současně nabízeného areálu a byla založena firma Dekora-Jeníček s.r.o., která se později transformovala na akciovou společnost. V nejlepších letech výroby tato společnost byla významným zaměstnavatelem v regionu, kdy zde pracovalo 230 zaměstnanců. Až do roku 2012 byla největším odběratelem látek z Dekory- Jeníček a.s.  světově známá spol. IKEA.

Dne 14.1.2020 byla přerušena výroba společnosti Dekora-Jeníček a.s., kdy tato známá textilní společnost čelí nyní vyhlášenému konkursu, v jejímž rámci se zpeněžuje níže uvedený majetek:

Areál se nachází na okraji města Ždírec nad Doubravou, kdy dle platného územního plánu města spadá do zóny VS – plochy smíšené výrobní. Areál o celkové výměře pozemků 20.034m2 tvoří ucelený oplocený celek se zpevněnými obslužnými plochami. Hlavní obslužní komunikace v areálu, která tvoří páteřní příjezd od hlavní brány,  je v majetku společnosti Dekora-Jeníček a.s.

Před vjezdem do areálu se nacházejí odstavná parkoviště (součástí prodeje – vše v majetku spol. Dekora-Jeníček a.s.) pro cca 35 automobilů.

Do areálu majitelé společnosti investovali od 90.let minulého století desítky milionů korun, kdy docházelo  spolu s expanzí na zahraniční trhy stále více  k navyšování výrobních kapacit a tím pádem nutností vystavění dalších provozních budov a hal. Areál má vlastní trafostanici s příkonem současných 1.000 kWA. Zpevněné vyasfaltované plochy po celém areálu, výborná dopravní obslužnost kamióny. Jednotlivé haly jsou vytápěny převážně teplovodním vytápěním, jednu z hal možno vytápět teplovzdušně. Jednotlivé haly jsou na sobě ohledně vytápění nezávislé, lze každou halu regulovat samostatně. V halách částečně betonové podlahy + podlahy parketové. Dále ve všech halách rozveden stlačený vzduch.

U jednotlivých skladových hal  jsou nákladové rampy pro kamiony. Areál je napojen na obecní vodovod, obecní kanalizaci, plyn, elektřinu – vlastní velmi výkonná trafostanice.

Z areálu výborná dopravně-logistická  dostupnost na nejdůležitější dálniční tahy.

 • Dispozice areálu:
 • Budova generálního ředitelství + vrátnice
 • Administrativní budova s prostory pro závodní jídelnu
 • Čtyři navzájem propojené výrobní haly (Přípravna, Sklad příze, Tkalcovna, Kompresorovna a Zámečnická dílna)
 • Hala kontroly, vzorkovny a expedice
 • Samostatný sklad
 • Objekt s trafostanicí

 

 • Textilní stroje:

V halách se v současné době nacházejí textilní stroje, které jsou v perfektním technickém stavu, okamžitě provozu schopné.

Jedná se o celkem o 27 strojů:

 • 12x listové stroje (zn. Somet Alfa)
 • 8x žakarské stroje (zn. Somet Thema 11)
 • 4x snovací stroje (zn. 2x Benninger, 2x Huys)
 • 2x soukací (zn. Simet)
 • 1x automat soukací (zn. Schlafhorst)

 

Stroje –  české, italské, švýcarské, belgické a  francouzské výroby

 

 

 

Náležitosti prodeje

 

 • Forma prodeje – Výběrové řízení

 

Výběrové řízení: termín pro podání konečných nabídek s uvedením předmětu nabídky a nabídkové ceny je určen  do 30.06.2021 k rukám insolvenčního správce,  a to buď elektronicky emailem na email nebo poštou na adresu Mgr. Milan Edelmann, advokát a insolvenční správce Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5 (předchozí veškerá komunikace včetně podávání informací, zajišťování prohlídek  majetku apod. nechť je vedena prostřednictvím zprostředkovatele: tel.: +420 7777 18 355)

 

 • Písemné nabídky lze podávat na:

 

 • Odkup areálu tj. nemovitosti dlužníka Dekora-Jeníček a.s. výše popsané, a to jak na odkup celku tj. celého areálu, tak i případně pouze na jeho části, přičemž z nabídky musí být zjevné (zákresem v katastrální mapě), na kterou část nemovitosti je nabídka činěna:
 • Doporučená kupní cena:  Nejvyšší nabídce

 

 

 

 • Odkup podniku Dekora-Jeníček a.s. (tj. nemovitosti, veškerých strojů a dalšího movitého majetku tak jak je tento zařazen na soupis majetkové podstaty, ochranných známek apod.) :
 • Doporučená kupní cena:  Nejvyšší nabídce

 

 

 

 • Odkup textilních strojů jakož i veškerého další movitého vybavení areálu, které je zařazeno na soupis majetkové podstaty :
 • Doporučená kupní cena ani rozsah zakupovaného majetku není určen –  Nejvyšší nabídce

 

Vybavení

Cena : / Výběrové řízení do 30.06.2021
Typ nemovitosti : Výrobní areál
Forma prodeje : Výběrové řízení
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Nádražní 161, Ždírec nad Doubravou

Najít na mapě