02

Zemedělské pozemky na Vysočině – 52.544m2 – Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec

V rámci insolvenčního řízení prodej zemědělských a lesních pozemků pozemků o celkové výměře 52.544m2.

Jedná se pozemky, ležící v katastru obce Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec.
Obec Horní Meziříčko leží necelých 16 km jihozápadně od Telče na hranici Čech a Moravy.

Pozemky p.č. 58, p.č. 63 a p.č. 65, vše dle LV č. 123.

Pozemek:
p.č. 58 – trvalý travní porost,
p.č. 63 – orná půda
p.č. 65 – ostatní plocha se nachází se nachází v severní, nezastavěné části katastrálního území Horní Meziříčko, poblíž části zvané „U Kříže“ a Nového rybníka.

Pozemek p.č. 58 – trvalý travní porost se nachází v rovinném terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Na pozemku se nachází trvalý travní porost, dřeviny plevelného a náletového charakteru.

Pozemky p.č. 63 – orná půda a p.č. 65 – ostatní plocha se nachází se nachází v severozápadní, nezastavěné části katastrálního území Horní Meziříčko, poblíž části zvané „U kazu“.

Pozemky p.č. 63 – orná půda a p.č. 65 – ostatní plocha se nachází v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci.

Pozemek p.č. 63 – orná půda je zemědělsky obhospodařován. Na části pozemku p.č. 65 – ostatní plocha se nachází trvalý porost. Dle platného územního plánu obce Horní Meziříčko jsou pozemky p.č. 58 – trvalý travní porost, p.č. 63 – orná půda a p.č. 65 – ostatní plocha zahrnuty v plochách zemědělských a v plochách louky a pastviny.

Pozemek p.č. 433, dle LV č. 123.
Pozemek p.č. 433 – lesní pozemek se nachází se nachází v severovýchodní, nezastavěné, okrajové části katastrálního území Horní Meziříčko, poblíž části zvané „Sosiny“.

Pozemek p.č. 433 – lesní pozemek se nachází ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 666/3.

Pozemek p.č. 433 – lesní pozemek se nachází trvalý porost – jehličnatý les. Dle platného územního plánu obce Horní Meziříčko je p.č. 433 – lesní pozemek zahrnut v plochách lesních.

Prodej pouze jako celku.

Dle aktuálního Znaleckého posudku stanovena cena obvyklá ve výši 2.270.000,- Kč

Vybavení

Typ nemovitosti : Nestavební pozemek
Forma prodeje : Přímý prodej
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Horní Meziříčko

Najít na mapě