02
5 500 000 / Nejvyšší nabídce

Bývalý areál spol. VČELPO s.r.o – prodej budov – obe Obora č.p. 108, okres Blansko

V rámci insolvenčního řízení vyhlášen prodej areálu bývalé společnosti VČELPO – zabývající se výrobou medu. Konec výroby přišel v roce 2016.

Tento výrobce vlastnil areál o velikosti 8.126m2 v obci Obora č.p.108 . Jihomoravský kraj.

V rámci insolvenčního řízení se nyní zpeněžují pouze budovy. Pozemky o celkové výměře 8.126m2 jsou v majetku jiného vlastníka (Příroda, včely a člověk o.p.s.), kdy v současné době dochází k přezkoumání, zda tyto pozemky nepatří také do majetkové podstaty dlužníka.

 

V areálu umístěny 3 základní budovy – sklad, výrobní hala (tzv. medárna) a administrativně-výrobní budova.

Do areálu příjezd po zpevněné asfaltové komunikaci, kdy za provozu výrobního podniku Včelpo s.r.o. do areálu pohodlně najižděly a otáčely se nákladní vozy (kamiony) s vleky.

 

 

Popis jednotlivých budov

 

* Sklad: zděná budova s plechovou střechou. Zastavěná plocha cca 195,5m2.

* Výrobní hala: přízemní zděná výrobní hala se sociálním zázemím + šatnami a sprchy pro zaměstnance. Zastavěná plocha 517m2. Původně budova plnila účel drůběžárny v 70.letech. Následně byla přebudována na výrobní halu. Vytápěna vlastním plynovým kotlem.

Na přiložených fotografiích v inzerci je zachycena výrobní linka v této výrobní hale – (tzv. homogenizační zařízení na výrobu medu) na stáčení a výrobu med. Tyto věci movité jsou již zpeněženy a nový vlastník bude vyzván insl. správcem k odvozu těchto věcí movitých a vyklizení budov.

Budova se skládá z několika samostatných sekcí, ve kterých se prováděly jednotlivé úkony při zpracování medu. Přístavba k hale (tzv. expediční sklad) byla provedena bez finální kolaudace a není zakreslena v katastru nemovitostí.

 

* Administrativní budova: zděná budova s 1.PP a 2.NP. V zadní části budovy garáže. Budova vytápěna centrálním plynovým kotlem. Zastavěná plocha 358m2. V budově se nacházejí kanceláře, sociální zařízení další výrobní prostory, kotelna. Budova napojena na elektřinu, plyn, obecní vodu a septik.

 

 

 

Jak bylo uvedeno v úvodu inzerce, jedná se pouze prodej výše uvedených tří budov jako celku.

Na budovách neváznou žádné uzavřené nájemní smlouvy, prodej lze realizovat ihned.

Kupní cena je cenou doporučenou, lze o výsledné kupní ceně samozřejmě jednat.

Vybavení

Cena : 5 500 000 / Nejvyšší nabídce
Typ nemovitosti : Administrativní budova
Forma prodeje : Přímý prodej
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Obora 108, okres Blansko

Najít na mapě