02

 

Společnost LAGIS REAL s.r.o. se sídlem Železná 545/5, Praha 1 – Staré Město, sídlo kanceláře: Kamzíkova 545/3, Praha 1, vznikla k datu 9. března 2011 a je vedená u Městského soudu v Praze pod spis.zn. C 177188.

 

  • LAGIS REAL působí na trhu realit již od roku 2011 a od svého vzniku se věnuje zpeněžování nemovitostí, vyhledávání investičních příležitostí pro své klienty v oblasti developingu a poskytování služeb v oblasti správy a údržby nemovitostí.

 

  • LAGIS REAL  disponuje  týmem profesionálů a renomovaných odborníků z oboru realit, ekonomie, práva a marketingu, kteří mají bohaté znalosti a zkušenosti na trhu s nemovitým a movitým majetkem, akciemi, pohledávkami a dalšími komoditami. Široké spektrum klientů má maximální záruku nadstandardních služeb v jakékoli fázi přípravy či prodeje svého majetku, ať již ve fázi oceňování, zpracovávání smluvních podkladů či samotné realizace prodeje.

S ohledem na mnohaleté zkušenosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek jsou velmi významné aktivity v oblasti spolupráce s finančními institucemi a zejména s insolvenčními správci v rámci zpeněžování nemovitých věcí, zapsaných do majetkových podstat úpadců.
V důsledku dynamického růstu společnosti, profesionality poskytovaných služeb, množství zpeněžovaného majetku a také snahy být nablízku všem potenciálním klientům, spolupracuje společnost s řadou obdobně specializovaných společností a je tak schopna poskytovat své služby na celém území ČR.

 

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Prodej nemovitého a movitého majetku

  • Přímé prodeje
  • Výběrová řízení
  • Pronájmy

Prodeje větších administrativních celků nebo majetkových podílů

  • Analýza právního stavu předmětu zpeněžení
  • Zajištění ocenění předmětu zpeněžení
  • Administrativní servis
  • Zpracování veškerých transakčních dokumentů
  • Vypracování marketingové strategie prodeje

 

 

SPOLUPRACUJEME

 

 

JSME ČLENEM REALITNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY