02
/ Nejvyšší nabídce

Polní pozemky o celkové výměře 81.755m2 – pozemky umístěny v  katastrálních územích k.ú. Struhy, k.ú. Čachovice a k.ú. Všejany se nachází v extravilánu okolí obcí Čachovice a Všejany.

Předmět prodeje jsou polní pozemky, skládající se ze sedmi částečně navazujících zemědělských pozemků o celkové výměře 81.755 m2 na 3 katastrálních územích k.ú. Struhy, k.ú. Čachovice a k.ú. Všejany se nachází v extravilánu okolí obcí Čachovice a Všejany.

Jedná se o rovinné zemědělské pozemky nacházející se na pomezí Středolabské a Jizerské tabule.

Přístup k pozemkům je u některých pozemků možný z veřejných silnic a u některých pouze přes pozemky jiných vlastníků.

Dle územního plánu obce Čachovice se pozemek parc. 1057, k.ú. Struhy a pozemky parc. 864, parc. 866, parc. 885 k.ú. Čachovice nachází na území s funkčním využitím ploch plochy orné půdy.

Pozemek parc. 579/1, k.ú. Čachovice se nachází na území s funkčním využitím ploch plochy luk. Dle územního plánu obce Všejany se pozemky parc. 112, parc. 11287, k.ú. Všejany nachází na území s funkčním využitím ploch plochy orné půdy.

Všechny pozemky kromě pozemku parc. 579/1, k.ú. Čachovice se dle povodňového informačního systému POVIS nenachází v záplavovém výskytu povodně/záplav.

Pozemek parc. 579/1, k.ú. Čachovice se nachází v záplavovém území 20leté vody podél Vlkavského potoka.

* Není podmínka prodeje koupě pouze celku – lze odprodat i jednotlivé pozemky dle ocenění aktuálníhio Znaleckého posudku, který každému zájemci bude na vyžádaní zaslán.

Vybavení

Cena : / Nejvyšší nabídce
Typ nemovitosti : Nestavební pozemek
Forma prodeje : Přímý prodej
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Všejany

Najít na mapě