02
447 000 / Výběrové řízení do 20.06.2024

Soubor pozemků (zahrada a pole) – 23km od Českých Budějovic – obec Lipanovice

V rámci insolvenčního řízení vyhlášen prodej souboru pozemků:

Oceňovaný pozemek parc.č. 56/20 o výměře 3688 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda.

* Pozemek se nachází na východním okraji obce Lipanovice, podle platného územního plánu je regulován jako plochy zemědělské. Pozemek je přístupný ze silnice. Podle údajů obsažených ve veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován a jako takový je součástí půdního bloku. Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly zjištěny.

Dále:
* Pozemek parc.č. 66/3 o výměře 176 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Pozemek je využíván jako užitková zahrada. Pozemek je oplocený pletivem do ocelových sloupků, na pozemku se nacházejí ovocné dřeviny. Přístup je možný z obecní komunikace.

 

Dále:
* Pozemek parc.č. 67/2 o výměře 78 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek má rovinatý charakter a je bez trvalých porostů. Přístupný je z obecní komunikace.

 

Dále:
* Pozemky parc.č. 66/3 a 67/2 se nacházejí na východním okraji obce a jsou situovány v plochách bydlení.

Oceňované pozemky leží v části obce (Lipanovice), stavebně nesrostlé se sídelní částí obce (Záboří), nachází se cca 2 km jihozápadně od sídelní části obce, charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.
V místě je nedostatečná dostupnost obchodů – nutnost dojezdu, soustava škol není v místě dostupná – je nutné dojíždět a nenachází se zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití – tzn. nutnost dojíždět a v místě se nenachází úřady – musí se dojíždět kvůli úředním záležitostem. V obci se pobočka České pošty nenachází – nutnost dojezdu.
Záboří se nachází cca 15 km od Českých Budějovic, kde je veškerá občanská vybavenost.

Z hlediska životního prostředí se jedná o klidnou lokalitu bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk je v bezprostřední blízkosti. Lokalita se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Je zde pouze zastávka autobusových spojů a v místě jsou dobré parkovací možnosti v blízkosti objektu.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

 

Podmínky  prodeje:

* Jedná se o Výběrové řízení, kdy zájemci mohou podávat nabídky pouze na celek všech pozemků, nikoliv na jednotlivé pozemky.

* Doporučená Kupní cena za soubor pozemků dle aktuálního Znalckého posudku = 447.000,- Kč. Nabídky lze podávat v libovolné výši.

* Nabídky podávat písemně na e-mail: .

Do nabídky uvést:
1) celé jméno předkladatele nabídky + adresu + kontaktní údaje
2) předloženou výši své nabídky
3) uvést, zda tuto nanídku by hradil z vlastních zdrojů či úvěrem

* Nabídky je možno předkládat do 20.06.2024 do 15.00hod.

Vybavení

Cena : 447 000 / Výběrové řízení do 20.06.2024
Typ nemovitosti : Nestavební pozemek
Forma prodeje : Přímý prodej
Status : VYHLÁŠENO - prodej zahájen
Adresa : Lipanovice

Najít na mapě